Vårt manifest

Alla vill vi se förändringar i samhället. Följande är vårt “partiprogram”:

KLIMAT OCH MILJÖ
• Avskaffa EU:s subventioner till köttdjursuppfödning, så att köttpriset i butikerna blir mer rationellt och köttkonsumtionen i förlängningen minskar.
• Inför en punktskatt på kött, som en åtgärd för att minska köttkonsumtionen (läs gärna Naturvårdsverkets rapport).
• Inför tull på klimatsämre kött, så att importerat billigt (ofta dåligt i både djurskydds- och miljöaspekt) kött inte är så billigt längre.
• Differentierad moms, med höjd moms på produkter med hög andel klimatsämre kött, och sänkt moms på produkter med hög andel klimatbättre vegetabilier.
• Ökad andel vegetabilier i mat i offentlig verksamhet.
• Lägre andel svinn i offentlig verksamhet, genom personalutbildning kring svinn.
• Inför incitament för dagligvarubutiker som inför kriteriebaserade miljömärkningar och klimatavtryck-märkningar i form av CO2-siffror, som underlättar för konsumenterna att bidra till hållbar konsumtion (läs gärna Naturvårdsverkets skrift).
• Utöka preskriptionstiden för miljöbrott till längre än 5 år, för det ska inte löna sig att dölja ett miljöbrott.
• Skrota överskottet på utsläppsrätter.

DJURSKYDD
• Legalisera tnr-metoden för förvildade och herrelösa katter, och gör den metoden till standard istället för avskjutning.
• Förbjud minkuppfödning (på etiska grunder).
• Öka antalet årligen genomförda djurskyddskontroller i landet.
• Inför ambulerande djurskyddsenheter, med bland annat veterinärer som utför kontroller av djurtransporter.
• Förändra systemet kring och sammansättningen i de djurförsöksetiska nämnderna, så att djurskyddet gagnas.
• Förbjud grymma och onödiga djurförsök i klassrummen.

DJURRÄTT
• Arbeta för en medvetenhet om att djur är individer som har medfödd rätt att leva.

EU
• Inom EU:s jordbrukspolitik bör Sverige verka för att jordbruksstöd till verksamheter som har negativ klimatpåverkan helt avskaffas.

ENERGI
• Förenkla möjligheterna för privatpersoner att producera sin egen el.
• Förenkla möjligheterna till kollektivt och lokalt ägda vindkraftverk.

SYSSELSÄTTNING
• Inför nationell satsning på ökad inhemsk produktion av grödor till mänsklig föda (framför allt baljväxter), i syfte att gynna landets jordbrukare och vidareförädlande företagare, miljö och hälsa, samt öka den nationella förmågan till självförsörjning.

UTBILDNING
• Höj studiebidragsdelen, så att de som satsar på högskolestudier inte ska behöva välja mellan stora lån eller att leva under skälig levnadsnivå.
• Inför sjukförsäkring åt studenter, så att man kan få sjukersättning de perioder då man är för sjuk för att klara av att ta sina studiepoäng.
• Gynna byggandet av fler studentbostäder i studentstäder, så att ingen ska behöva tacka nej till studieplats pga bostadsbrist.

FÖRÄLDRASKAP
• Inför möjlighet till dubbel föräldraledighet de första 2 månaderna efter barnets födelse, så att även pappan får möjlighet att knyta an till barnet tidigt, samt att möjligheten till problemfritt avbyte i föräldraledighet mellan föräldrarna gynnas.
• Inför sjukersättning åt gravida som pga jobbig graviditet inte klarar av sina studier eller sitt jobb.
• Höj grundnivån i föräldraförsäkringen.
• Höj tilläggsbidraget för studerande föräldrar.

KOMMUNALT
• Inför helvegetariska dagar i kommunala skolmatsbespisningen.
• Inför ökad andel vegatabilier i kommunala bespisningar.
• Förbjud uppköp av burhönsägg, genom etiska krav i kommunernas upphandlingsregler.
• Förbjud uppköp av djurtestade hygienprodukter och rengöringsmedel, genom etiska krav i kommunernas upphandlingsregler.
• Förbjud uppköp av långfraktat kött, genom specifika emballagekrav i kommunernas upphandlingsregler.

HÄLSA
• Inför obligatorisk märkning av besprutade produkter, så att obesprutat ses som standard igen, det är ju ekologiskt som är det gamla vanliga sättet.
• Förbjud försäljning av sockersötade drycker i butiker och restauranger (läs gärna om beslutet i New York).
• Förbjud rökning på alla offentliga platser, för folkhälsans skull.
• Inför incitament till restauranger som skriver ut kalorisiffror i sina menyer, så att konsumentval och folkhälsa gynnas.
• Förbjud synliga cigaretthyllor i butiker (läs gärna om beslutet i Norge).
• Utöka producer-pay-principen, så att den gäller mer än bara bilar, förpackningar och elektriska produkter.
• Inför sockerskatt, för att gynna folkhälsan.

POLITISKA SYSTEMET
• Utöka och demokratisera det lokala beslutsfattandet, genom fler kommunala folkomröstningar.
• Sänk heltidspolitikers löner, så att de pengarna istället kan användas bättre kollektivt.

Flattr this!

Vin- och cidertillverkning

Själv är jag nykterist, men tycker mycket om att bemästra skills och tillverka saker själv. Därför har jag lärt mig alkoholjäsning, så att jag kan tillverka cider och vin som jag kan bjuda på gäster.

Först, simpel vetenskap:
När jästsvampar bryter ner glukos i en anaerob miljö sker följande reaktion:
Glukos → etanol + koldioxid

Så, vidare till tillverkningen!

Material:
Frukt, bär, juice eller koncentrat
2 stycken 20-litersdunkar, (kan, tillsammans med övriga specialtillbehör, inhandlas i vintillverkningsbutiker, såsom Essensspecialisten i Malmö)
1 vattenstopp, (som passar till dunkarna)
1 jäsrör, (som passar till vattenstoppet)
1 burk bryggrens, (för rengöring av buteljeringsflaskor)
1 hävert, (för ombuteljering)
1 silduk, (eller ”bärsil”, finns i välsorterade livsmedelsbutiker)
Vinjäst Saccharomyces cerevisiae, eller ciderjäst såsom Saccharomyces bayanus, alternativt färdigt vintillverknings-kit till 20 liter (kitet innehåller vanligtvis i så fall vinjäst och svavel).

Tillverkning, steg för steg:.

 1. Hacka eller krossa frukten med lämpligt redskap, såsom råkostkvarn, rivjärn, råsaftcentrifug eller vanlig mixer.
 2. Häll frukten och vatten i dunken. (Om man utgår från pressade fruktmuster eller juicekoncentrat så kan man också tillsätta vatten för att få en lagom utspädd mäsk). Det ska i detta skede lämnas en hel del utrymme kvar i dunken, så att det inte jäser över de första dagarna.
 3. Tillsats av socker. Med låg sockertillsats blir resultatet ett alkoholsvagt vin.
 4. Ev tillsats av lite jästpulver. Är inte absolut nödvändigt om du använder egna obesprutade äpplen, eftersom det då finns naturlig jäst på dem.
 5. Tillslutning med gummikapsel som fungerar som ett ”vattenlås”. Vattenlåset hindrar luft från att komma ner till mäsken medan den av jäsningen bildade kolsyran fritt tillåts passera upp genom jäsröret, Jäsrör av glas eller plast sätts på gummikapseln. Destillerat vatten hälls sedan i jäsröret så att det är till hälften fyllt.
 6. Placera i rumstemperatur.
 7.  Eventuell frånsilning efter 4-6 dagar (om man utgått från sönderdelad/krossad frukt där fruktköttet hittills är kvar i mäsken). Frånsilning görs genom kokt uppspänt linne eller silduk. Om man väljer att lätt pressa mot och vrida duken så kan man sila en extra gång när den är färdigjäst ifall det skulle komma med för mycket fruktpartiklar i den silade vätskan
 8. Tillsättning av mer vätska när jäsningen kommit igång. Det bör nu inte längre finnas utrymme till extra luft, som kan försämra fermenteringen.
 9. Omskakning. Eftersom sockerlösningen har en stark tendens att lägga sig på botten så bör man helst dagligen skaka om behållaren.
 10. Sockertillsättning i omgångar i några veckors tid.
 11. Bedömning av lämplig jästid. Hur lång tid jäsningen tar beror på hur pass mycket socker som jästsvamparna har att bryta ner. Temperatur inverkar också på jäsningsprocessens hastighet. Fermentering för vin med låg sockertillsats kan vara färdigt efter redan 6-7 veckor. Om man istället fermenterar starkvin tar det vanligtvis åtminstone 8-9 veckor. Man kan utgå ifrån att processen närmar sig sitt slut när jäsröret bubblar väldigt sällan. En alkoholmätare kan användas, men den är inte tillförlitlig till att med noggrannhet mäta vinets alkoholhalt. En Oechle- eller Brix-mätare kan användas för att någorlunda hålla koll på sockerhalten, men mätresultaten från dessa kan vara missvisande på grund av förekomst av alkohol. Mer exakta mätningar av alkoholhalt såväl som syrahalt kan enbart utföras med laboratorieinstrument.  Om det slutat bubbla så får man gå ”på känsla” kring om det är dags för avslut.
 12. Ev eftersötning. Om man vid avsmakning anser att vinet har för lite sötma i detta skede så tillsätter man mer strösocker som rörs ner utan lösning i vatten först. Vinet bör vara lätt sötare än önskat slutligt resultat, eftersom mer socker kommer att brytas ner under efterjäsningen. Vid fermentering av starkviner är det vanligt att jäsningen avstannar för tidigt och vinet således fortfarande har för hög sockerhalt. Om jäsningen avstannat i förtid så bör man utföra omskakning ofta, så att jästen kommer i god kontakt med det kvarvarande sockret och eventuellt överskott på kolsyra passerar upp.
 13. Omtappning. Man suger upp vinet från jäsbehållaren till ett annat kärl med hjälp av en hävert. En kompakt bottensats kommer att ha bildats under jäsningstiden. Denna bottensats undviker man att suga upp med häverten. Någon dag innan det är dags för omtappning kan man ställa jäsbehållaren i lutande läge, så att all bottensats samlas i behållarens lägsta punkt (Östling, 1985). Det är praktiskt att tappa om till en behållare som är likadan som jäsbehållaren, eftersom den då har samma storlek. Detta för att undvika det extra steget att behöva tappa tillbaka vinet igen till den ursprungliga jäsbehållaren efter rengöring. Obs, om omtappningen utförts alltför sent kan vinet få jästsmak!
 14. Efterjäsning. Kolsyreutvecklingen kommer efter omtappningen att avta snabbt. I svaga viner upphör den helt efter omkring 2-3 veckor, medan motsvarande intervall för starkviner är 4-5 veckor. I detta skede är det för sent att tillsätta ytterligare socker eller vatten.
 15. Naturlig klarning. Det sker en naturlig klarningsprocess i vinet om man efter att jäsningsprocessen slutligen avstannat låter vinet få tid att mogna och sedimentera ytterligare. Gott om tid till naturlig klarning är det bästa sättet att göra högklassigt vin på.
 16. Omtappning efter efterjäsningen. När man låtit vinet få klarna naturligt några veckor efter fermenteringens slut så bör det åter ha bildats en kompakt bottensats. Omtappning sker då med hävert på precis samma sätt som vid tidigare omtappning. För att inte förlora några dyrbara droppar vin så kan man filtera bottenslammet genom kokt linne, silduk eller filterpapper i en tratt.
 17. Lagring. Efter omtappningen är det dags att låta vinet lagras. Jäsröret tas bort och gummikapselns hål pluggas igen. Vinet placeras sedan i ett svalare utrymme, exempelvis en källare.
 18. Ytterligare klarning. Ett helt slutjäst vin klarnar av sig själv med tiden. Om vinet fortfarande är grumligt 4-6 veckor efter senaste omtappningen så beror det på att en obetydlig jäsning ännu pågår. Klarningsmedel kan användas för ett slutjäst vin som av någon anledning fortfarande är grumligt, men: Obs det är då långt ifrån säkert att just det klarningsmedlet skulle ge önskad effekt!
 19. Buteljering. Flaskorna rengörs och sedan sker omtappningen med en hävert. Vinflaskorna korkas och placeras sedan gärna liggande i jämn ”källartemperatur” på omkring 12°C, eller helt enkelt stående i kylskåp. Det duger!

 

Flattr this!

Varför vegan?

Ett djur finns för sin egen skull‏.

Djur finns inte till för att människor ska avla dem, föda upp dem för att sälja dem, tjäna pengar på dem, döda dem, äta upp dem, eller på något annat sätt utnyttja dem och skada dem.

Djur (såväl som människor) finns till för att få leva hela sina naturliga liv, fria från att bli utnyttjade eller dödade av någon människa. Människor med gott om empati förstår detta, och väljer därför ofta förr eller senare i sina liv att sluta begå handlingar som bidrar till utnyttjande eller dödande av djur.

Djur har rätt till liv.

Flattr this!

Varför inte nöja sig med att vara bara lakto-ovo-vegetarian?

•  Eftersom man som lakto-ovo-vegetarian direkt bidrar till att djur plågas och dödas.

•  Eftersom mjölkindustrin är uppbyggd på att kalvarna förs iväg från sina mammor strax efter födseln, vilket orsakar psykiskt lidande för såväl korna som kalvarna.

•  Eftersom mjölkindustrin är uppbyggd på att honkalvarna tvingas bli mjölkkor som i 4–5 år om och om igen insemineras, blir bestulna på sina kalvar, samt blir utsugna på sina kalvars mjölk, fram tills mjölkproduktionen minskar och de istället slaktas med förtjänst inom köttindustrin.

•  Eftersom mjölkindustrin är uppbyggd på att hankalvarna (som ju inte kan producera mjölk) systematiskt slaktas med förtjänst inom köttindustrin.

•  Eftersom 65 procent av allt slaktat nötkött idag kommer från djur i mjölkindustrin.

•  Eftersom äggindustrin är uppbyggd på att honkycklingarna tvingas till ett plågsamt liv instängda i trånga burar eller tätpackade hangarer, fram tills äggproduktionen minskar och de istället slaktas med förtjänst inom köttindustrin.

•  Eftersom äggindustrin är uppbyggd på att hankycklingarna (som är olönsamma pga att de inte kommer att kunna producera ägg) direkt efter kläckningen mals ner levande.

•  Eftersom lakto-ovo-vegetarianism enbart riktar om utnyttjandet av djur från köttet till hondjurens reproduktiva kroppsdelar istället (men fortsätter att bidra till att djurliv skickas till köttindustrin).

Flattr this!

Veganmat till min bebis

Från första början livnärde sig min bebis på enbart bröstmjölk. Från ett par veckors ålder lade jag till 5 d-droppar om dagen, såsom rekommenderat av BVC.

När hen var 4 månader började jag ge henom teskedsstora smakportioner av uppblötta veterån och egenmixade puréer av potatis, morot, palsternacka, ärtor, broccoli, bär och frukt. Rotfrukter ogillades särskilt av bebisen vid den här tiden, medan frukt och bär älskades. Var gång jag gjorde puré så gjorde jag stora satser som jag frös in i iskubsformer och sedan la i plastpåsar, så att där fanns många olika purétärningar att välja mellan och kombinera.

Vid 6 månader hade babyn fått in vanan att äta några småportioner puré varje dag. Då gick jag över till att ge mer och mer baljväxter i kosten, såsom puré av gröna linser, sojabönor, svarta bönor, kikärtor och naturligtvis gröna ärtor (söta och uppskattade ju). I detta stadie var jag ofta tvungen att blanda i ett par iskubsformar med fruktpuré i annan mat för att hen skulle tycka maten var god nog. På BVC blev jag uppmanad att försöka få bebisen att inte äta fruktpuréer till annan mat, utan bara äta fruktpuréer ibland som separat efterrätt. Men att bebisen äter frukt och bär till annan mat är ju egentligen bra, eftersom det ökar upptaget av järn från den övriga maten (ta alltså det de säger på BVC med en nypa salt!).

Vid 6 månader började jag också ge henom vitamin- och mineralberikade pulvergrötar (bl a EnaGo har veganska, varav äpplegröten uppskattades mycket av min baby). Jag hällde dagligen i en del rapsolja och linfröolja i hens mat för att säkerställa att hen fick gott om nyttiga fetter i sig.

När hen åt allt större portioner av puréer och gröt så la jag till B12-tillskott i hens mat i form av B12-spray (finns att köpa på nätet). Detta gjorde jag trots att jag ammade för fullt, eftersom jag ville säkerställa att hen absolut inte skulle riskera att få B12-brist.

Jag var noga med att varje dag ge min baby både 2-3 portioner innehållande baljväxtpuré och 2-3 portioner med gröt varvat sinsemellan, för att med säkerhet tillgodose behovet av alla essentiella aminosyror.

Strax innan 8 månaderbörjade jag trappa ner amningen, och lagom till hen fyllde 8 månader så slutade vi med amningen. När babyn inte längre får Omega-3 via bröstmjölken så är det viktigt att komplettera kosten med Omega-3-tillskott istället! Särskilt för bebisar, eftersom deras kroppar inte ännu kan syntetisera egen DHA från intag av exempelvis linfröolja och rapsolja ännu (inte förrän omkring 2-årsåldern klarar barn det). Linfröolja och andra vegetabiliska oljor innehåller inga långa omega-3 som EPA och DHA. Det är endast algolja som innehåller “fiskfettsyrorna” EPA och DHA. Jag började därför ge min bebis Omega-3-tillskott i form av några droppar algolja (finns att köpa på nätet) i kosten dagligen.

Min bebis har hela tiden utvecklats precis som hen ska, och alltid legat precis på kurvan vad gäller alla vikt- och längdmätningar hos BVC. Om hen inte hade följt kurvan, så tror jag att de på BVC sannolikt hade börjat peka på vegankosten som syndabock och försökt råda mig till att börja ge bebisen animalier. Tack och lov har jag helt sluppit det. En välplanerad vegankost är tveklöst fullvärdig, och har visat sig ge min bebis all den näring som en bebis behöver.

Bebisar och barn växer och mår utmärkt på vegankost.

Flattr this!

Tofuline Mocca

För alla er som minns och fortfarande saknar Tofuline Mocca: Jag har hört att producenterna fanns representerade på Bra mat-mässan i Göteborg för någon vecka sedan, och att representanten som befann sig där bad Mocca-saknande att maila och tala om det. Så maila alla till producenten på info@ingmanglass.se, så kanske den kommer tillbaks. Detta skrev jag i mitt mail:

Hej! Jag är en av alla de glassgillande veganer som fortfarande väldigt starkt saknar Tofuline Mocca. Vill bara säga det, med en förhoppning om att den smaken kan återuppstå.
Vänliga hälsningar,
Xxxxxx Xxxxxxxxx

 

Flattr this!

Personlig historia – Varför vegetarian/vegan?

Carina heter jag, är i dagsläget 24 år gammal och vegan sedan många år. Här är min berättelse.

Jag är uppväxt på en bondgård, där jag hjälpte till med djuren mycket i stallet. Vi hade bland annat kor, som varje vår födde kalvar. Jag kände mycket empati, så jag var ofta ute i stallet för att klappa dem, lära dem att gå och mata dem med nappflaska ifall det behövdes. Jag  investerade en massa kärlek och omsorg i dessa kalvar, såväl som i de vuxna korna som fanns i stallet. Varje höst/vinter kom någon stor djurtransport och hämtade kalvarna ur stallet, och sedan såg jag dem aldrig mer igen. Min pappa sa bara att de ”såldes”.

Det var inte förrän jag var i 7-årsåldern som min äldre syster upplyste mig om att kalvarna blev slaktade.

När jag förstod kopplingen mellan mina älskade kalvar och köttbitarna som låg på min tallrik, så blev jag äcklad och kände hur moraliskt fel det var. Oskyldiga söta kalvar som jag investerat en massa kärlek och omsorg i blev bestulna på sina liv och brutalt dödade, utan egentlig förnuftig anledning. Detta var inte okej, fastän hela samhället verkade tycka det. Det har format min känsla för rätt och fel väldigt mycket.

Därför blev jag vegetarian, när jag var 7-8 år. För djurens skull. På ett sätt var det som för att stå upp för alla de djur som jag tagit hand om, som sedan slaktats. Alla dem som jag haft personlig kontakt med. Att stå upp för dem, utav respekt för och kärlek till dem. Sedan dess har jag hunnit tänka och grubbla mycket mer på sådana moraliska frågor, och därför så småningom blivit vegan också (men det blev jag efter 10 år som vegetarian, vissa beslut tar ju lång tid på sig att mogna fram i hjärnan).

Som vuxen är jag stolt och förundrad över att jag redan som så liten och ung hade en så utvecklad känsla för empati och moral. Det är rätt häftigt, när jag tänker efter. Svårt att tänka sig att en liten 7-8-åring plötsligt säger ”Nej, jag tänker aldrig äta kött mer. Det är fel.”. Men så gick det till för mig. Jag önskar att mitt/mina egna barn också kommer att ha en stark känsla för vad som är rätt och fel. Jag längtar efter att i framtiden få ha etiska diskussioner med egna brådmogna och intelligenta barn.

Andra människor, som växt upp upp i städer eller större samhällen utan kontakt med ”köttdjur”, blir ofta istället vegetarianer på grund av att de helt enkelt ogillar kött eller kommer till insikt om att den stora köttindustrin är fel. Om jag växt upp i en stad så hade det säkert varit just köttindustrin som varit icke-tilltalande för mig också. Inte hade det varit på grund av ogillande av köttsmak i alla fall, eftersom jag älskar att äta alla sorters fejkkött.

Att jag så småningom tog steget vidare från vegetarian till vegan beror på mental mognad, etiska grubblerier och övertygande argument. Min syster, som tidigt upplyst mig om att djur blev slaktade, hade senare blivit vegan, och jag prövade länge att sticka hål på hennes argument utan att lyckas. När jag insett att det inte gick att sticka hål på argumenten för att vara vegan, så tänkte jag att veganism var ett naturligt nästa steg att fortsätta med i framtiden. Åren gick, och när jag skulle fylla 18 så kände jag att jag hade den där mognaden som saknats tidigare. Jag var redo för att ta ett nytt steg. Jag firade dessutom 10-årsjubileum som vegetarian, så vilket mer passande sätt fanns det egentligen att fira det på än att befästa det livsvalet ännu mer? Så när jag fyllde 18 blev jag vegan, och har inte ångrat mig en sekund.

Det känns helt enkelt moraliskt bra. Jag slipper ha dåligt samvete. Jag är fortfarande främst vegan av empati till djuren, men jag tycker också det är ett stort plus att veganism samtidigt är bästa valet även för miljön, globala rättvisan och den egna hälsan.

Flattr this!

”Bättre ensam än i dåligt sällskap”

Detta ordspråk är giltigt och högst användbart såväl på personligt plan som i politiken. Jag vet inte vem som myntade detta ordspråk. Det tillskrivs  ofta George Washington, men det sägs också vara ett gammalt italienskt ordspråk. Jag antar att ordspråket grundas på en sådan rationell tanke, så att väldigt många genom tiderna helt oberoende av varandra har kommit fram till denna samma slutsats.

Man har så lite tid i sitt liv. Så lite tid att umgås med sina vänner. För lite tid för att då slösa bort den på dåliga människor. Den tid man har i livet, bör man istället lägga på att umgås med godhjärtade personer med hög moral. Det är den bästa sociala investeringen man kan göra.

Vi har alla varit med om det. Oavsätt om det var någon som du trodde var en vän när du var liten, eller det var din förälder som behandlade dig illa, eller kanske en partner som du trodde att du var ämnad att leva resten av livet med.

Att se någons sanna jag, och inse att det jaget inte alls stämmer överens med den personen som du älskade, är smärtsamt. Det är så kärlek försvinner. Man använder förnuftet och rationaliserar bort sitt överskott av uppenbart oförtjänt kärlek till den människan.

När livet blir tufft, är det viktigt att finna kraft i sina grundövertygelser. Att då hålla sig till detta ordspråk, är stärkande.

”Bättre ensam än i dåligt sällskap”.

Ibland handlar människor orätt, men har för låg moral och för lite självinsikt för att ens se, erkänna, ångra eller be om ursäkt för sina egna fel. Då är det väldigt lätt att avfärda dem helt som vänner fortsättningsvis. Om de däremot erkänner sina dåliga handlingar och säger sig djupt ångra dem i efterhand, så är det svårare att vara hård och kompromisslöst osympatisk mot dem. Men det är endå vad de förtjänar.

Att fortsätta umgås med någon som svikit ens förtroende innebär bara att man utsätter sig själv för den uppenbara och mycket sannolika risken att råka ut för samma eller liknande sak igen. En människa som visat upp sin svekfulla sida är och förblir på insidan fortfarande samma svekfulla människa, hur mycket den än eventuellt säger sig ångra sin handling i efterhand.

Så gå ut och lev livet. Klipp banden och upphör med kontakten till de dåliga personerna i ditt liv, så frisätter du tid till att hitta de dina bästa vänner, som fortfarande finns att upptäcka och glädjas med i framtiden. Skippa det dåliga sällskapet!

 

Flattr this!

Köttätare

De allra flesta köttätare äter kött eftersom de är uppfostrade av sina föräldrar till att tycka det är okej. Deras föräldrar har lagt till kött och mejeriprodukter efter hand i barnens kost när de som bebisar varit gamla nog att kunna äta sådant, och sedan har det kommit någon dag när barnet börjat undra vad det egentligen är som hen äter. Föräldrar och lärare lär barnet att frukt får vi från fruktträd, bär får vi från bärbuskar, potatis får vi från potatisplantor, samt “ägg får vi från hönor”, “mjölk får vi från kor” och  “kött får vi från kor och grisar”. Samtidigt lär föräldrar och lärare också ut att man ska vara snäll mot djuren. Barnet får alltså lära sig att kött+ägg+mejeriprodukter är något som skördas och “ges” från naturen, precis på samma sätt som växtgrödor. De får inte lära sig att djur med våld hålls fångna och utnyttjas mot sin vilja, tills de dödas.  Först vid kanske 7, 8 eller 9 års ålder får barnet på något inlindat sätt förklarat för sig att köttet på tallriken verkligen är kroppsdelar från slaktade djur.

I samband med att de förstår kopplingen mellan köttet på tallriken och söta djur som man ska vara snäll mot, så kommer föräldrar och lärare att känna sig tvungna att lägga fram förklaringar. Exempel på förklaringar som plockas fram för att försvara det levnadssättet är att “det är naturligt att äta kött”, “vi har alltid ätit kött”, “människor behöver äta kött för att överleva” etc. Vissa som använder dessa förklaringar tror verkligen på dem, eftersom de själva blivit uppfostrade till att tro detta och aldrig har tänkt tillräckligt mycket för att börja ifrågasätta det. Men de allra flesta människor är nuförtiden så allmänbildade att de känner till att det finns många kulturer där människor inte äter kött, att människor klarar sig mycket bra på helt vegetabilisk kost, samt att vegetabilisk kost till och med förespråkas som nyttig ur hälsoaspekt.

Men det är trots allt inte svårt att förstå varför de som är uppfostrade som köttätare fortsätter äta kött senare i livet. Det är ju svårt att ifrågasätta sitt egna beteende, när man gjort på samma sätt i hela sitt liv hittills utan att ha ifrågasatt det. Det är extra svårt att börja ifrågasätta beteendet, när alla man känner och har förtroende för dessutom också utför detta beteende utan att verka ifrågasätta det. Man behöver ofta lära känna och få förtroende för en eller flera människor som avstår från kött för att själv börja fundera i de banorna. Visst finns det människor som på egen hand börjar ifrågasätta sitt beteende genom mycket grubblerier och självifrågasättande, men de allra flesta behöver input från omgivningen för att komma så långt.

Väldigt många köttätare blir provocerade och känner sig personligt angripna av människor som aktivt har valt bort att ha samma matvanor och livsstil som dem själva. De blir provocerade eftersom de vill fortsätta sticka huvudet i sanden och undvika att se den grymma verkligheten som de är med om att upprätthålla så länge de fortsätter äta kött. De vill kunna fortsätta leva i sin föreställningsvärld där det inte är något moraliskt fel i att utnyttja och döda oskyldiga varelser.

Låt dem inte göra det. Att ifrågasätta det som är moraliskt fel, är aldrig fel.

Flattr this!

Zombies, Run!

Förra året var det ett kickstarter-projekt som fick stort stöd. Tidigt i våras kom iPhone-appen och några månader senare kom även “Zombies, Run!” till android.  Att kalla det för spel känns bara delvis korrekt. För så mycket spel är det egentligen inte. Det är en löpapp med zombie-story, ungefär som en ljudbok som dessutom ger lite extra motivation samt möjlighet till intervallträning.

Jag gillar konceptet skarpt. Jag gillar storyn. Jag gillar idéen och jag gillar till stora delar utformningen. Det här är appen som fick mig att börja träna igen. Dock ska nämnas att appen trots flera uppdateringar fortfarande har flera problem och buggar. Exempelvis så visas inte hastighet i rätt enhet och synkningen av tiden från telefonen till nätet blir i vissa fall inte exakt. Vad det beror på vet jag inte. Jag har även haft en viss känsla för att gps-funktionen inte är helt korrekt. Vid två tillfällen har jag därför gett mig ut med min puls-/gpsklocka igång samtidigt. Men jag har misslyckats att få resultat som jag har kunnat jämföra. Första gången ringde telefonen och antingen i samband med det eller i samband med något annat råkade jag pausa. Andra gången hade jag inte laddat min klocka tillräckligt. Dock märkte jag att det faktiskt inte var allt för stor skillnad på min klocka och vad som visades på min telefon och hade det varit det så är det kanske snarare htc som jag ska klaga på.

Jag har sett och märkt att många tycker att appen är dyr särskilt när den som sagt är långt ifrån perfekt fortfarande. Ibland försvinner halva ord och så vidare (något som jag inte vet om jag ska beskylla appen eller jabra som har gjort min bluetooth-headset för, men eftersom det främst är när text-to-speech engine som används så misstänker jag att det är appen). Priset beror dock vad man jämför det med. Jämför det med ett gymkort så är det ganska billigt.

Man kan stänga av zombieförföllningarna (varför man nu skulle vilja stänga av det enda egentliga spelmomentet) Med senaste versionen kan man även bestämma om man vill uppdragen ska vara längre (1 timme) istället för (30 min). Hade jag själv fått önska hade jag velat att det vore lite allvarligare att bli tagen av zombies. Som det är nu så slänger man något av de uppplockade föremålen och så kan man fortsätta och det sker automatiskt. För min del hade jag gärna sett ett game over istället. Förvisso hade det då varit grymt svårt. För nog är det så att man alltid lyckas få zombies efter sig i uppförsbackar etc och är det inte så råkar man ut för några skarpa kurvor som gpsen inte hänger riktigt med på och om gpsen helt plötsligt tappar bort 60 m så är det ganska kört. Föremålen som plockas upp automatiskt längs spelet används annars för att uppdatera basen. Om detta ger något egentligen låter jag vara osagt, men det är möjligt att låser upp fler uppdrag tidigare.

Läs mer på zombiesrungame.com/.

Undertecknads profil

Så vad lär oss spelet inför zombieapokalypsen?

Det lär kanske vara det som håller oss i form fram tills dess? Möjligtvis så tränar det oss i att springa behärskat smart med zombies i bakhasorna också? Jag ser det inte så mycket som ett spel utan mer som en ljudbok som fungerar lite som en peppande tränare.

Flattr this!