”Bättre ensam än i dåligt sällskap”

Detta ordspråk är giltigt och högst användbart såväl på personligt plan som i politiken. Jag vet inte vem som myntade detta ordspråk. Det tillskrivs  ofta George Washington, men det sägs också vara ett gammalt italienskt ordspråk. Jag antar att ordspråket grundas på en sådan rationell tanke, så att väldigt många genom tiderna helt oberoende av varandra har kommit fram till denna samma slutsats.

Man har så lite tid i sitt liv. Så lite tid att umgås med sina vänner. För lite tid för att då slösa bort den på dåliga människor. Den tid man har i livet, bör man istället lägga på att umgås med godhjärtade personer med hög moral. Det är den bästa sociala investeringen man kan göra.

Vi har alla varit med om det. Oavsätt om det var någon som du trodde var en vän när du var liten, eller det var din förälder som behandlade dig illa, eller kanske en partner som du trodde att du var ämnad att leva resten av livet med.

Att se någons sanna jag, och inse att det jaget inte alls stämmer överens med den personen som du älskade, är smärtsamt. Det är så kärlek försvinner. Man använder förnuftet och rationaliserar bort sitt överskott av uppenbart oförtjänt kärlek till den människan.

När livet blir tufft, är det viktigt att finna kraft i sina grundövertygelser. Att då hålla sig till detta ordspråk, är stärkande.

”Bättre ensam än i dåligt sällskap”.

Ibland handlar människor orätt, men har för låg moral och för lite självinsikt för att ens se, erkänna, ångra eller be om ursäkt för sina egna fel. Då är det väldigt lätt att avfärda dem helt som vänner fortsättningsvis. Om de däremot erkänner sina dåliga handlingar och säger sig djupt ångra dem i efterhand, så är det svårare att vara hård och kompromisslöst osympatisk mot dem. Men det är endå vad de förtjänar.

Att fortsätta umgås med någon som svikit ens förtroende innebär bara att man utsätter sig själv för den uppenbara och mycket sannolika risken att råka ut för samma eller liknande sak igen. En människa som visat upp sin svekfulla sida är och förblir på insidan fortfarande samma svekfulla människa, hur mycket den än eventuellt säger sig ångra sin handling i efterhand.

Så gå ut och lev livet. Klipp banden och upphör med kontakten till de dåliga personerna i ditt liv, så frisätter du tid till att hitta de dina bästa vänner, som fortfarande finns att upptäcka och glädjas med i framtiden. Skippa det dåliga sällskapet!

 

Flattr this!

Aktivism och engagemang

Jag är en sån som vill ”rädda världen”, ”be the change”, vara god och göra gott. På alla sätt.

Det är en evig kamp. Som ger mer mening och belöning än det mesta annat man kan lägga tiden på.

Det finns mycket som behöver göras. Alltid.
Exempel: göra livet på jorden långsiktigt hållbart (minska miljöförstörande köttkonsumtion, ändra användandet av åkermark till proteinrika grödor, hindra fortsatt artutrotning, framsteg inom miljöteknik etc) och motverka alla sorters förtryck (kön, klass, läggning, ras, art etc).

Jag ställer mig varenda dag frågan ”hur ska jag rädda världen?”. Det låter en aning naivt, men det hjälper mig att sätta en bra grundton i min hjärna. Att ställa en bred fråga, som kan besvaras på oändligt många sätt, utan begränsningar. Att varje dag ställa den frågan på nytt, så att jag kritiskt granskar mina gamla metoders effektivitet, reviderar och resonerar mig fram till nya uppslag.

Bäst är det om man kan hitta likasinnade att dela engagemanget med. Då blir man sporrad, får bekräftelse på att det man vill åstadkomma är rätt, får positiv kick, samt utbyte och utvecklande av idéer. Tillsammans får man ork och energi till att genomföra mycket mer än vad man skulle orkat pusha sig själv till på egen hand.

Om man går igenom en jobbig period i livet kan det vettigaste vara att tillfälligt omprioritera fokus, till att få sig själv att få en bra livssituation och må bra igen. På så vis kommer man ju tillbaka på banan snabbare, med energi och engagemang i överskott till att snart aktivt göra bra handlingar för världen igen. För engagemang ska kännas meningsfullt.

Jag är vegan. Det är ett enkelt sätt att varje dag göra skillnad. Då gör man konkret skillnad genom att man inte betalar pengar till köttbönder och slaktare. Då gör man skillnad genom att man varken bidrar till miljöförstörande köttkonsumtion eller djurutnyttjande. Då gör man också skillnad genom att man får andra människor, släkt och bekanta, att ibland tänka till kring och ifrågasätta sina egna matvanor. En bra rutin helt enkelt, både för djur och för ens eget samvete.

Trots att jag är vegan, och stolt över det betydelsefulla livsvalet, så känner jag aldrig att det är tillräckligt. Jag vet andra människor, många vegetarianer, som när man pratar om detta, säger att de är nöjda med sig själva och känner att de gör fullt tillräckligt genom att dagligen välja bort kött. Jag har svårt att förstå detta. Det finns ju så mycket övrigt att göra. Så mycket att engagera sig för att förändra. Så mycket meningsfullt man kan nå framsteg med, och få sann belöning från. Om man sätter sin gräns vid den låga nivån, så hindrar man både världen från att få mer, och sig själv från att få mer tillbaka. Jag tycker aldrig man ska ”nöja sig”, utan ständigt sträva efter att gå ett steg längre i sin godhet, hitta vägar att förbättra sig ytterligare.

Visst har man inte all tid i världen. Ens tid är i realiteten väldigt begränsad, så man måste rannsaka sitt inre för att hitta sina hjärtefrågor, samt sålla mellan olika sätt att engagera sig. Man behöver revidera och resonera sig fram till hur just man själv engagerar sig mest effektivt och givande. Men alltid sträva efter att göra ännu mer gott.

Dags att ställa frågan:
”Hur ska jag rädda världen?”

 

 

Flattr this!