”Bättre ensam än i dåligt sällskap”

Detta ordspråk är giltigt och högst användbart såväl på personligt plan som i politiken. Jag vet inte vem som myntade detta ordspråk. Det tillskrivs  ofta George Washington, men det sägs också vara ett gammalt italienskt ordspråk. Jag antar att ordspråket grundas på en sådan rationell tanke, så att väldigt många genom tiderna helt oberoende av varandra har kommit fram till denna samma slutsats.

Man har så lite tid i sitt liv. Så lite tid att umgås med sina vänner. För lite tid för att då slösa bort den på dåliga människor. Den tid man har i livet, bör man istället lägga på att umgås med godhjärtade personer med hög moral. Det är den bästa sociala investeringen man kan göra.

Vi har alla varit med om det. Oavsätt om det var någon som du trodde var en vän när du var liten, eller det var din förälder som behandlade dig illa, eller kanske en partner som du trodde att du var ämnad att leva resten av livet med.

Att se någons sanna jag, och inse att det jaget inte alls stämmer överens med den personen som du älskade, är smärtsamt. Det är så kärlek försvinner. Man använder förnuftet och rationaliserar bort sitt överskott av uppenbart oförtjänt kärlek till den människan.

När livet blir tufft, är det viktigt att finna kraft i sina grundövertygelser. Att då hålla sig till detta ordspråk, är stärkande.

”Bättre ensam än i dåligt sällskap”.

Ibland handlar människor orätt, men har för låg moral och för lite självinsikt för att ens se, erkänna, ångra eller be om ursäkt för sina egna fel. Då är det väldigt lätt att avfärda dem helt som vänner fortsättningsvis. Om de däremot erkänner sina dåliga handlingar och säger sig djupt ångra dem i efterhand, så är det svårare att vara hård och kompromisslöst osympatisk mot dem. Men det är endå vad de förtjänar.

Att fortsätta umgås med någon som svikit ens förtroende innebär bara att man utsätter sig själv för den uppenbara och mycket sannolika risken att råka ut för samma eller liknande sak igen. En människa som visat upp sin svekfulla sida är och förblir på insidan fortfarande samma svekfulla människa, hur mycket den än eventuellt säger sig ångra sin handling i efterhand.

Så gå ut och lev livet. Klipp banden och upphör med kontakten till de dåliga personerna i ditt liv, så frisätter du tid till att hitta de dina bästa vänner, som fortfarande finns att upptäcka och glädjas med i framtiden. Skippa det dåliga sällskapet!

 

Flattr this!